top of page

OM OSS

Välkommen till Limitless Design. Vår tro är att vi som planet kan göra mycket mer för att bekämpa klimatförändringar och fattigdom.

Limitless Design Sweden AB har en långsiktig vision om att upprätthålla en hållbar planet för kommande generationer, från idé hela vägen till tillverkning och installation.

 

Vår affärsidé går ut på att sälja innovativa lösningar inom vatten, energi och jordbruk till företag och privatpersoner.

Med vår uppsättning arbetsetik, skicklighet och innovationskapacitet vet vi att stora milstolpar kan uppnås mot vår vision, en klimatpositiv värld. 

 

Vi har en stolthet i att leverera okonventionella och innovationsrika lösningar. Vi är trygga i att arbeta flexibelt gentemot kunden och anpassar oss snabbt vid ändrade förutsättningar.

VÅRA MÅL

Våra mål kräver ingenjörslösningar där miljöproblemområden finns på grund av människans negativa miljöpåverkan.

För att kunna uppfylla våra mål behöver vi därför leverera designlösningar i alla (o)tänkbara branscher och sektorer.

Därför är vi Limitless Design.

torra Fields

Livskvalitet

Förbättra livskvaliteten världen över för att hjälpa utrota fattigdom.

djungel

Skog

Öka återplantering av träd och bromsa avskogningen.

Ocean Water

Leverera hållbara lösningar till den stigande bristen på sötvatten.

Vatten

Leaves

Övergång

Uppfinna nya lösningar för en enklare övergång till en hållbar värld.

2
3

Vi älskar det vi gör och utmanar oss själva varje dag till att hitta nya perspektiv genom vetenskap och fantasi.

Vår inspiration kommer från modernatur. Kärnan i vår organisation är baserad på att försöka replikera naturliga ekosystem och dess harmoni som den är. Vi tillämpar sedan LEAN teorier för att ytterligare effektivisera designen med avseende på olika faktorer som till exempel ergonomi, kvalitet och ekonomi. Det här är vårt DNA.

Vi vill hjälpa industriländer och människor runt om i världen till att bli mer klimatsmarta genom att erbjuda effektiva och praktiska lösningar.

Vi vill hjälpa utvecklingsländer med olika problem inom områden som vatten, el och jordbruk.

 

I slutändan ser vi oss arbeta med projekt som gynnar all natur, djur och organismer inkluderat.

En vision i vår skala kräver ett stort samarbete lokalt och globalt. Vi erkänner detta faktum och välkomnar andra företag att gå med oss i vårt arbete mot en ljusare framtid.

ingenjörs~~POS=TRUNC Plans

TJÄNSTER

3D-Modellering
och Rendering

Vi levererar högkvalitativa 3D-modeller och renderingar enligt kundförfrågningar.

Animering

Förvandla din 3D-begäran till en funktionell modell. En animerad processlösning ökar förutsättningarna för en effektiv produkt.

Vi kan illustrera flödet i din process för en bättre förståelse av möjliga flaskhalsar och utvecklingsområden.

Tillverkningsritning

Vi erbjuder kompletta tillverkningsritningar.

Processutveckling

Vi erbjuder faktabaserade rekommendationer om processutveckling för att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål.

Vi erbjuder en skräddarsydd Lean-lösning för våra kunders behov med kostnadseffektivitet och flexibilitet i åtanke.

Det som utmärker oss är inte bara resultatet men även resan dit. Vi kombinerar vårt DNA med en hög grad av datainsamling och involvering av de intressenter som berörs av processen vi utvecklar. Detta bidrar till en kulturändring hos kundens anställda som uppmuntrar processutvecklingar och mindre motstånd för förändring av arbetssätt. Även om processen kan vara väldigt kostnadsorienterad har kunden nu även en flexibel och förändringspositiv verksamhet som bättre kan konkurrera i marknaden.

Projektledning

Vi erbjuder vår breda kompetens för att effektivisera våra kunders projekt. Vi tillämpar våra processutvecklingsteorier för ett bättre hanterat projekt med en flexibel projektgrupp som kan hantera fluktuationer under hela projektet.

Vi kan också erbjuda att inkludera alla våra andra tjänster för att sänka projektkostnader och för att ge en hög kontroll över resultatet för våra kunder.

Produktutveckling

Vi erbjuder våra tjänster för att hjälpa våra kunder att möta och överträffa marknadens produktkrav.

4
Fundament_+_Plattform_2020-Jul-02_10-26-

OIL FILTERING DESIGN

Denna anläggning är kapabel till att rengöra olja för återanvändning. En design med användning och underhåll i åtanke. I en annars ergonomiskt krävande arbetsmiljö har vi sett till att denna anläggning är lätt tillgänglig för dess arbetare.

Vi kan erbjuda designlösningar från PI&D till kompletta tillverknings- och installationsritningar.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda er för tjänster.

5
V_robotarm.png

FÖRUNDERSÖKNING (PROCESSUTVECKLING)

Syftet med denna förundersökning var att undersöka huruvida kunden kunde få ner cykeltiden för en delprocess. För att möta deras framtida marknadsbehov.

 

Där har man en robotcell som limmar glasrutor till förarhytter, med en cykeltid på 8,4–9,5 min.

Förundersökningen resulterade i flera förbättringsförslag därav ett av de med en uppskattad cykeltid på mindre än 6,5 minuter, på samma area. Med en relativt kort återbetalningstid.

En rapport, STEP filer samt renderade illustrationer över det tänkta förbättringsförslaget levererades till kunden.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er verksamhet att utvecklas.

6

Potentiella kunder som skulle ha nytta av våra tjänster är kunder som behöver tekniska lösningar av olika nivåer.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag.

LITET ELLER STORT

Allt från en enkel tillverkningsritning till en komplett processlösning som kommer med en komplett 3D-modell samt renderingar och animationer för presentationer och investeringsmöten.

UTVECKLING

För företag som vill effektivisera sin verksamhet kan vi erbjuda faktabaserade
förbättringsförslag om hur verksamheten kan arbeta för att förbättra sina processer.

LÖSNINGAR

Vidare kan vi också erbjuda leveransen av de tekniska lösningar som dessa förbättringar kan kräva.

Kontakta oss

Info@LimitlessDesign.se  |  Tel: +4672 - 311 06 99

  • Linkedin
  • Instagram

Tack för ditt meddelande!

7

© 2020 by Limitless Design Sweden Inc.

bottom of page