OM OSS

Välkommen till Limitless Design. Vår tro är att vi som planet kan göra mycket mer för att bekämpa klimatförändringar och fattigdom.

Limitless Design Sweden AB har en långsiktig vision om att upprätthålla en hållbar planet för kommande generationer, från idé hela vägen till tillverkning och installation.

 

Vår affärsidé går ut på att sälja innovativa lösningar inom vatten, energi och jordbruk till företag och privatpersoner.

Med vår uppsättning arbetsetik, skicklighet och innovationskapacitet vet vi att stora milstolpar kan uppnås mot vår vision, en klimatpositiv värld. 

 

Vi har en stolthet i att leverera okonventionella och innovationsrika lösningar. Vi är trygga i att arbeta flexibelt gentemot kunden och anpassar oss snabbt vid ändrade förutsättningar.

VÅRA MÅL

Våra mål kräver ingenjörslösningar där miljöproblemområden finns på grund av människans negativa miljöpåverkan.

För att kunna uppfylla våra mål behöver vi därför leverera designlösningar i alla (o)tänkbara branscher och sektorer.

Därför är vi Limitless Design.

Livskvalitet

Förbättra livskvaliteten världen över för att hjälpa utrota fattigdom.

Skog

Öka återplantering av träd och bromsa avskogningen.

Leverera hållbara lösningar till den stigande bristen på sötvatten.

Vatten

Övergång

Uppfinna nya lösningar för en enklare övergång till en hållbar värld.

 
 

Vi älskar det vi gör och utmanar oss själva varje dag till att hitta nya perspektiv genom vetenskap och fantasi.

Vår inspiration kommer från modernatur. Kärnan i vår organisation är baserad på att försöka replikera naturliga ekosystem och dess harmoni som den är. Vi tillämpar sedan LEAN teorier för att ytterligare effektivisera designen med avseende på olika faktorer som till exempel ergonomi, kvalitet och ekonomi. Det här är vårt DNA.

Vi vill hjälpa industriländer och människor runt om i världen till att bli mer klimatsmarta genom att erbjuda effektiva och praktiska lösningar.

Vi vill hjälpa utvecklingsländer med olika problem inom områden som vatten, el och jordbruk.

 

I slutändan ser vi oss arbeta med projekt som gynnar all natur, djur och organismer inkluderat.

En vision i vår skala kräver ett stort samarbete lokalt och globalt. Vi erkänner detta faktum och välkomnar andra företag att gå med oss i vårt arbete mot en ljusare framtid.

ingenjörs~~POS=TRUNC Plans

TJÄNSTER

3D-Modellering
och Rendering
Animering
Tillverkningsritning
Processutveckling
Projektledning
Produktutveckling
 
Fundament_+_Plattform_2020-Jul-02_10-26-

OIL FILTERING DESIGN

Denna anläggning är kapabel till att rengöra olja för återanvändning. En design med användning och underhåll i åtanke. I en annars ergonomiskt krävande arbetsmiljö har vi sett till att denna anläggning är lätt tillgänglig för dess arbetare.

Vi kan erbjuda designlösningar från PI&D till kompletta tillverknings- och installationsritningar.

Kontakta oss för mer information om vad vi kan erbjuda er för tjänster.

 
V_robotarm.png

FÖRUNDERSÖKNING (PROCESSUTVECKLING)

Syftet med denna förundersökning var att undersöka huruvida kunden kunde få ner cykeltiden för en delprocess. För att möta deras framtida marknadsbehov.

 

Där har man en robotcell som limmar glasrutor till förarhytter, med en cykeltid på 8,4–9,5 min.

Förundersökningen resulterade i flera förbättringsförslag därav ett av de med en uppskattad cykeltid på mindre än 6,5 minuter, på samma area. Med en relativt kort återbetalningstid.

En rapport, STEP filer samt renderade illustrationer över det tänkta förbättringsförslaget levererades till kunden.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er verksamhet att utvecklas.

 

Potentiella kunder som skulle ha nytta av våra tjänster är kunder som behöver tekniska lösningar av olika nivåer.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag.

LITET ELLER STORT

Allt från en enkel tillverkningsritning till en komplett processlösning som kommer med en komplett 3D-modell samt renderingar och animationer för presentationer och investeringsmöten.

UTVECKLING

För företag som vill effektivisera sin verksamhet kan vi erbjuda faktabaserade
förbättringsförslag om hur verksamheten kan arbeta för att förbättra sina processer.

LÖSNINGAR

Vidare kan vi också erbjuda leveransen av de tekniska lösningar som dessa förbättringar kan kräva.

Kontakta oss

Info@LimitlessDesign.se  |  Tel: +4672 - 311 06 99

  • Linkedin
  • Instagram
 

© 2020 by Limitless Design Sweden Inc.